ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเตียงผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง


นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี  นายบรรจบ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นางเนาวรัตน์  สอนเจริญ พยาบาลวิชาชีพ และสมาชิกแคร์กิฟเวอร์เทศบาลตำบลพนมสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเตียงนอนแก่นางสมบัติ กุลน้อย ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ชาวชุมชนบ้านบาน (ซึ่งเป็นทุนทรัพย์ส่วนจากนายกเทศมนตรี ) เพื่อ ใช้ในการรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกาย  สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใด ที่มีผู้พิการหรือผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแร็งไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ท่านสามารถติดต่อ กองสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-551881 ต่อ 104 ค่ะ
Visitors: 89,118