ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายวันนี้ เวลา 09.00 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนมสารคาม และการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้พิการเทศบาลตำบลพนมสารคาม  การดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงโดยสมาชิกแคร์กิฟเวอร์ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปและรับชมการแสดงของวงดนตรีอังกะลุงของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม
Visitors: 86,435