การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศ
การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการฯ ริมคลองวัดท่าเกวียน
Visitors: 89,118