ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม

 

ผลการประเมิน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2563

ประกาศ...ผลการประเมิน เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ประจำปี 2563
>>เทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับประเมินโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลให้เพื่อยกย่องเชิดชูเทศบาลที่มีการพัฒนาเมืองของตนไปสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลฯ จะสำเร็จมิได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมกันดูแลรักษาบ้านเมืองของเรา จนได้รับรางวัลในครั้งนี

Visitors: 86,437