สรุปประชุมประจำเดือน

    กิจกรรมประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม 

 

            รายงานการประชุมประจำปี 2563  ครั้งที่ 1 


            รายงานการประชุมประจำปี 2563  ครั้งที่ 2


            รายงานการประชุมประจำปี 2563  ครั้งที่ 3


            รายงานการประชุมประจำปี 2563  ครั้งที่ 4 และ 5


            รายงานการประชุมประจำปี 2563  ครั้งที่ 6

Visitors: 66,401