บริจาคโลหิต มิถุนายน 2563

เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับเทศบาลตำบลพนมสารคาม รับบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ภายในท้องถิ่นของตนและไม่ต้องเดินทางไกล

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคาม

 

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมบริจาคโลหิตในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 240 ราย ผ่านเกณฑ์ การรับบริจาค 209 ราย และได้รับเลือด 173 ยูนิต

 

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งพิทักษ์ปิโตรเลี่ยม โรงน้ำแข็งส.สยาม และร้านขนมเจ้แป๊ว ในการให้การสนับสนุน  อาหารว่าง เครื่องดื่ม และขนมสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม 

 

เทศบาลตำบลพนมสารคาม ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้   

Visitors: 89,121