ตรวจสอบการทำงานของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

วันที่10 มี.ค.63 เวลา 15.30 น. นายกวีพัฒน์ มั่นเจริญ รองนายกเทศมนตรี ตรวจสอบการทำงานของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 33 จุด ตามนโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงรุกของนายกเทศมนตรี พบเหตุฉุกเฉิน เพลิงไหม้ แจ้งงานป้องกัน (ตลอด 24 ชม.) โทร 038-551551 และ 199 ค่ะ ....


Visitors: 89,134