ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 31มี.ค.63  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพนมสารคามเข้าตรวจเยี่ยมและให้คำเเนะแก่ห้างเทสโก้โลตัส สาขาพนมสารคาม เรื่องมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 11/2563 ลง วันที่ 23 มีนาคม 2563)

 

Visitors: 89,134