ประชุมติดตามสถานการณ์ โควิด19

การประชุมประธานชุมชนและประธานอาสาสมัครสาธารณสุข(ชุมชน) เทศบาลตำบลพนมสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อแจ้งเรื่องการวางแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid 19 การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง , การแจ้งเตือนประชาชนกรณีที่มีผู้พักอาศัยในบ้านเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และข่าวทางทางราชการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid 19 ณ หน้ามุขสำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม

Visitors: 89,118