ภาพบรรยากาศพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าแห่รอบตลาดท่าเกวียน


ภาพบรรยากาศพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าแห่รอบตลาดท่าเกวียนและตลาดศูนย์การค้าศิริพนม
เนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี 2562
Visitors: 89,118