โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลพนมสารคาม ...

ขอเชิญทุกท่านร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ..
.
“โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562”
.
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (หนองพาน) ตำบลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา .....


Visitors: 89,122