การดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 8

การดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 8

..........................................................................................................................................................................................................................................

ด้วยเทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้มีการจ้างลอกท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล 8    ทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งละ 200 เมตร รวมระยะทาง 400 เมตร โดยจะมีการดำเนินการในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการปัญหาการอุดตันของท่อระบายน้ำ ทั้งนี้ เทศบาลฯขอความร่วมมือเจ้าของบ้านและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณดังกล่าว ได้อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาดำเนินการโดยให้นำสิ่งกีดขวาง   ที่อยู่บริเวณหน้าบ้าน สิ่งของที่อยู่บนฟุตบาททางเท้าและบริเวณถนนออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างสะดวก

 

Visitors: 89,119