บริจาคโลหิต 2562

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิต ทุกท่าน
การบริจาคโลหิต ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562
- ยอดผู้มาร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 414 คน
- เลือดที่ได้รับ จำนวน 222 หน่วย

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ

Visitors: 86,437