พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562  เวลา 08.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคาม  

โดยเทศบาลตำบลพนมสารคาม เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562
เวลา 08.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคาม
การแต่งกาย
-ข้าราชการเครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
- ชุดจิตอาสาพระราชทาน
- ประชาชน ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง

Visitors: 89,118