ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2563

 

ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันที่ 1 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง มีพระภิกษุและสามเณรเดินบิณฑบาตร โดยประมาณ 130 รูป ตั้งแต่บริเวณศาลเจ้าศูนย์การค้าศิริพนม เริ่มเวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ด้วยวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ เทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป นายนิกร  จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม  กล่าวว่า ในโอกาสเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ในปี 2563  เทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้สนับสนุนกิจกรรมในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ตามความเหมาะสม และเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันพุธ ที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 06.00 น.ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว นอกจากนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพนมสารคาม ก็ได้ถือโอกาสกล่าวทักทาย สวัสดีปีใหม่แต่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมทำบุญตักบาตรด้วย เทศบาลตำบลพนมสารคาม มีความห่วงใยและปรารถนาดี จึงขอฝากเตือน สำหรับพี่น้องประชาชนชาวพนมสารคาม ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ขอให้ท่านตรวจตราสิ่งของต่างๆ ภายในบ้านให้เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เทศบาลตำบลพนมสารคาม ขออำนวยพรให้ท่านพร้อมครอบครัวเดินทางโดยสวัสดิภาพ มีความสุข ความเจริญ ปลอดภัยและโชคดีตลอดปี 2563

 

Visitors: 89,118