บริการจับสัตว์เลื้อยคลานในเขตเทศบาล

>>พบสัตว์เลื้อยคลาน มีพิษ อย่าจับด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัย โปรดแจ้งงานป้องกันฯ  เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้รับแจ้งพบงูอยู่ในที่พักอาศัย ของประชาชน บริเวณ ชุมชนตลาดท่าเกวียน 1 จึงรีบดำเนินการจับและเคลื่อนย้ายงูออกจากที่พักของประชาชน พบสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ โปรดแจ้งงานป้องกัน(ให้บริการตลอด24 ชม.) โทร 038-551551
Visitors: 89,118