แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ประจำเดือนกันยายน 2562

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพนมสารคามแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นจะต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
ในระหว่างเวลา 08.00 - 18.00 น.
หากการไฟฟ้าปฏิบัติหน้าที่เสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายกระแสไฟให้ก่อน และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 038-554070 

Visitors: 89,121