ภาพกิจกรรม มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ 2562

 
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 
 
 
Visitors: 89,118