หน้าใหม่

 
ภาพบรรยากาศการจัดงานวันเกิดให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ 
Visitors: 77,321