กิจกรรมซ้อมแผนระงับอัคคีภัย

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนในการระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562  ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พนมสารคาม เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 

Visitors: 86,435