การประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพนมสารคาม

ขอเชิญ สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพนมสารคาม ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ในวันที่ 10-11 กันยายน 2562 ณ กองการศึกษาเทศบาลตำบลพนมสารคาม,งานสภานักเรียน โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา ,งานสภานักเรียน โรงเรียนวัดท่าเกวียน "สัยอุทิศ" สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038-090658 และ 089-4048245

Visitors: 86,432