ประชุมแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม

วันนี้ เวลา 13.30 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคามเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม
สืบเนื่องมาจากการใช้ถนนท่าเกวียน และถนนเทศบาล 8 เป็นพื้นที่ในการขายสินค้าทั้งตลาดเช้าและตลาดเย็น ซึ่งถือเป็นวิถีชิวิตที่อยู่คู่กับเมืองพนมสารคามมานานแสนนาน เมื่อมีการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง ความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวเกิดปัญหาการจราจรติดขัด และอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาส ให้ภาครัฐ และภาคประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า รวมถึงผู้ที่มีผลกระทบจากการใช้รถใช้ถนนผ่านบริเวณดังกล่าว ได้มีโอกาสพูดคุยและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กว่า 100 คน

Visitors: 89,121