ประชุมสมาชิกกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม

ภาพบรรยากาศการประชุมสมาชิกกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคามประจำเดือนกันยายน 2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00

ณ ณ ศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทศบาลตำบลพนมสารคาม

Visitors: 63,125