ประชุมสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลพนมสารคาม

ภาพบรรยากาศการประชุมสมาชิกกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลพนมสารคามประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 - 12.00

ณ ณ ศูนย์การเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เทศบาลตำบลพนมสารคาม

Visitors: 86,606