องค์กรแห่งการเรียนรู้

รายงานการประชุมประจำเดือนเทศบาลตำบลพนมสารคาม

 ประจำเดือน  ตุลาคม 2561       DOWNLOAD
 ประจำเดือน  พฤศจิกายน 2561 DOWNLOAD
 ประจำเดือน  ธันวาคม 2561      DOWNLOAD
 ประจำเดือน มกราคม 2562      DOWNLOAD
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   DOWNLOAD
 ประจำเดือน มีนาคม 2562       DOWNLOAD
 ประจำเดือน เมษายน 2562     DOWNLOAD
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   DOWNLOAD
  ประจำเดือน มิถุนายน 2562      DOWNLOAD
ประจำเดือน กรกฏาคม 2562  DOWNLOAD
ประจำเดือน สิงหาคม 2562   DOWNLOAD
ประจำเดือน กันยายน 2562   DOWNLOAD
ประจำเดือน ตุลาคม 2562   DOWNLOAD
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   DOWNLOAD
ประจำเดือน ธันวาคม 2562   DOWNLOAD


เอกสารเผยแพร่การอบรม

รายงานการอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานดับเพลิง

Visitors: 89,121