โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562

นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2562 ณ หอประชุมรัฐประทานโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"


Visitors: 86,435