ผู้บริหารมอบชุดวอร์มให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ

Visitors: 89,118