การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 [ ณ ปัจจุบัน ไม่พบสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ]

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

Visitors: 89,134