โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ

วันนี้ เวลา 08.30 น. นายกมล ชื่อมณีสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีกล่าวเปิดโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม ชั้น 2 โดยการอบรมในครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 150 คน 

Visitors: 86,435