รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม มอบหมายให้ นายบรรจบ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม และสมาชิก อสม. ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียน วัดและชุมชนทุกแห่งตามโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการ 5ป 1ข ในชุมชนและ
เน้นย้ำขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังโรคระบาดไข้เลือดออก พร้อมทั้งกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านของตนเองอยู่เสมอทุกสัปดาห์ สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่ต้องการขอรับทรายกำจัดลูกน้ำสามารถติดต่อขอรับได้ที่ กองสาธารณสุขฯ สอบถามข้อมูลเพื่อเติมได้ที่ 038-551881 ต่อ 104 ค่ะ

Visitors: 86,432