ประชุมเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชนเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 62

ภาพบรรยากาศการประชุมเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชนเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 17.00 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคามเป็นประธานการประชุมเวทีประชาคม ชุมชนตลาดท่าเกวียน 1 ชุมชนตลาดท่าเกวียน 2 และชุมชนตลาดท่าเกวียน 3 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะ ต่างๆ จากพี่น้องประชาชน และนำมาจัดทำแผนชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน

Visitors: 86,437