ประชุมเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชนเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 62

ภาพบรรยากาศการประชุมเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชนเมื่อวันที่ 20 ก.พ. 62 ที่ผ่านมาค่ะ

 

Visitors: 89,118