งานเทศกาลอาการปลอดภัยอร่อยได้ ไไร้แอลกอฮอล์ 2562

ภาพบรรยากาศ งานเทศกาลอาการปลอดภัยอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์ มะม่วงดีที่พนมสารคาม ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ทึ่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม

Visitors: 89,122