ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม 

Visitors: 86,434