สร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล

สมาชิก อสม. เทศบาลตำบลพนมสารคาม ร่วมอบรมวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา จัดโดย สภากาชาดไทย

 

Visitors: 89,121