สาระน่ารู้

สาระน่ารู้.....เรื่องโรคไข้เลือดออก
เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายบินไปกัดคนป่วยที่เป็นไข้เลือดออกแล้วนำเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่นซึ่งส่วนใหญ่มักพบในเด็ก อาการที่แสดงออกได้อย่างชัดเจนของโรคไข้เลือดออก คือ จะมีไข้สูง หน้าแดง จุกลิ้นปี่ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน บางรายอาจจะมีจุดเลือดแดงๆ ขึ้นตามตัว แขน ขา และถ้ามีอาการรุนแรง อาจทำให้ช๊อค และเสียชีวิตได้

มาตราการ 5 ป 1 ข คือ

ป ที่ 1 : ปิด ปิดภาชนะน้ำขัง

ป ที่ 2 : ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ

ป ที่ 3 : เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุก 7 วัน

ป ที่ 4 : ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในและรอบบ้าน

ป ที่ 5 : ปฏิบัติ ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย

1 ข : ขัด ขัดภาชนะก่อนเปลี่ยนน้ำกำจัดไข่ยุง

ที่มา:ข้อมูล กรมควบคุมโรค

Visitors: 89,118