การบริจาคโลหิต วันที่ 18 มี.ค.62

ขอขอบคุณผู้มีใจกุศลทุกท่านที่ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ค่ะ การบริจาคโลหิต วันที่ 18 มี.ค.62 มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 144 ราย  

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>  https://bit.ly/2K6ZLDQ

Visitors: 89,118