ความสะอาดดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณตลาดเช้า

นายบรรจบ จันทร์เจริญ ผู้อำนายการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ พร้อมด้วยพนักงานรักษาความสะอาดดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณตลาดเช้า โดยเทศบาลฯ ต้องขอความร่วมมือไปยังให้ผู้ประกอบการ และพี่น้องประชาชนทุกท่าน โปรดทิ้งคราบน้ำมัน และกวาดเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนนำไปล้าง คัดแยกขยะและทิ้งลงถังทุกครั้ง แยกน้ำมันใช้แล้วใส่ภาชนะและนำไปกำจัดหรือจำหน่าย โดยไม่ทิ้งลงน้ำหรือท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันท่อระบายน้ำอุดตัน ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายช้า และยังช่วยลดการสะสมของขยะที่เป็นอาหารของสัตว์และแมลงนำโรคอีกด้วย โดยเทศบาลฯ ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 86,432