บรรยากาศการเรียนการสอนส่งเสริมผู้สูงอายุได้เรียนรู้ตามอัธยาศัย

ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอน ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพนมสารคาม เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ตามอัธยาศัย ประจำวันศุกร์ที่ 22 มี.ค. 62

Visitors: 86,432