พิธีปลงผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2562

ภาพบรรยากาศ พิธีปลงผม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วัดท่าเกวียน ในวันพรุ่งนี้ 2 เมษายน 2562 ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีบรรพชาสามเณรใน เวลา 08.00 น. ค่ะ
ร่วมสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ เป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตร อาหารและน้ำปานะ แจ้งความประสงฆ์ได้ที่ สำนักงานเจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม วัดท่าเกวียน โทร 081-7109092 และกองการศึกษาฯ โทร 038-551881 ต่อ 105 ค่ะ

Visitors: 86,437