ประชุมกลุ่มสตรีสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง


วันนี้เวลา 10.00 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นประธานการประชุม กลุ่มสตรีสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม

Visitors: 86,596