ประชุมทบทวนเหตุการณ์ไฟไหม้ 27 มีนาคม 2562

วันนี้ เวลา 10.30 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคามเป็นประธานการประชุมทบทวนเหตุเพลิงไหม้อาคารไม้ บริเวณชุมชนตลาดท่าเกวียน 1 เมื่อวันที่ 27 มี.ค.62 ที่ผ่านมา
โดยการประชุมในวันนี้จึงเป็นการทบทวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จากอัคคีภัยทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ กำหนดมาตรการการป้องกันอัคคีภัย การวางแผน การดำเนินการและการตรวจสอบ เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟูที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

Visitors: 89,118