ทต.พนมสารคามลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี

วันนี้ วันที่ 27 พ.ย. 61 เวลา  เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ สมาชิก อสม. เจ้าหน้าที่กองคลัง ทต.พนมสารคาม ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลแผนที่ภาษี ข้อมูลการทำทะเบียนสุนัขและแมว ข้อมูลผู้สูงอายุ ร้านค้าที่ประกอบกิจการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เทศบาลตำบลพนมสารคามต้องขอขอบคุณ พี่น้องชาวชุมชนพนมวิลล่าเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการ ตอบข้อซักถามต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ในการสำรวจข้อมูล และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ค่ะ 

Visitors: 89,122