วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2561

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2561 (World Rabies Day) 2018 :สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน ตั้งแต่แต่วันที่ 1 มกราคม - 27 สิงหาคม 2561 พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 15 ราย จาก13 จังหวัด โดยผู้เสียชีวิตรับเชื้อจากสุนัข 14ราย และแมว1ราย เป็นสัตว์มีเจ้าของร้อยละ 60 ไม่มีเจ้าของร้อยละ 41 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโปรดนำสัตว์เลี้ยงของท่าน เช่นสุนัขและแมว ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามระยะเวลาที่กำหนด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ☎️ 038-551881 ต่อ 104 ค่ะ

Visitors: 86,435