กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม

วันนี้เวลา 08.00น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพนมสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน เพื่อกระตุ้น ปลุกจิตสำนึกให้คนในชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง โดยใช้หลัก 3R เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และขอความร่วมมือประชาชนลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวันให้น้อยลง สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่ต้องการถังคัดแยกขยะ หรือคำแนะนำต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.พนมสารคาม 038-551881 ต่อ 104 ค่ะ


Visitors: 86,435