ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ครั้งที่ 4/2561

วันนี้ 28 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.00น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปี 2561

Visitors: 86,434