ต้อนรับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสามร้อยยอด

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคามและคณะกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าเกวียนหมู่ 1 ตำบลพนมสารคาม ให้การต้อนรับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสามร้อยยอด เดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน...


Visitors: 86,435