ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

ภาพบรรยากาศ การประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม


Visitors: 86,432