สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง


     
>>  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 Download
>>  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 Download
  >>   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562  Download
 >>  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 Download
 >>   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 Download
 >>   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 Download
 >>  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561  Download
 >>  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561  Download
  >>  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561   Download
 >>  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561  Download
>>  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561 Download
>>  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 Download
Visitors: 44,210