ซ้อมแผนเสมือนจริง 2561

เทศบาลตำบลพนมสารคามดำเนินการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยเสมือนจริง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม โดยมีการระดมอุปกรณ์ เช่นรถดับเพลิง การอพยพบุคลากร และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในการซ้อมแผนฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม โดย "การซ้อมแผนระงับอัคคีภัยเสมือนจริง" ในครั้งนี้เทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอขอบคุณ ทีมงานจากโรงพยาบาลพนมสารคาม กู้ภัยพนมสารคาม กลุ่มระงับอัคคีภัย สภ.พนมสารคาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม เทศบาลตำบลท่าถ่าน และเทศบาลตำบลเกาะขนุน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ในครั้งนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีค่ะ ท่านสามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพนมสารคาม 0-3855-1881 ต่อ 107 หรือ 0-3855-1551

Visitors: 86,432